Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy MAGICZNY KUFEREK (zwany dalej „SKLEPEM”) działa pod adresem internetowym: http://www.magicznykuferek.pl 


Jego właścicielem jest firma:

MAGICZNY KUFEREK

Joanna Kołodziej

Szadurczyce 12

48-316 Łambinowice

NIP 7532309664

REGON 365773682

Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Łambinowice


Dane adresowe do korespondencji ze SKLEPEM:

MAGICZNY KUFEREK

Joanna Kołodziej

Szadurczyce 12

48-316 Łambinowice

e-mail: sklep@magicznykuferek.pl

 ROZDZIAŁ II.

OFERTA I ZAMÓWIENIE

1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU oraz dotyczące towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. SKLEP przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.magicznykuferek.pl  oraz drogą e-mail na adres: sklep@magicznykuferek.pl.

3. W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. W przypadku błędnego wypełnienia ww. formularza, zamówienie nie będzie rozpatrywane. Po złożeniu zamówienia, do klienta SKLEPU (zwanego dalej „KUPUJĄCYM”) zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do SKLEPU.

4. Po złożeniu zamówienia KUPUJĄCY otrzyma e-mail z prośbą o zwrotne potwierdzenie zamówienia. Pracownik SKLEPU może ponadto kontaktować się z KUPUJĄCYM w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy.

6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

7. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów technicznych na stronach SKLEPU (niezawinionych przez SKLEP a związanych np. z atakiem hackerskim lub awarią), polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

8. Każdorazowo o sytuacjach wskazanych w pkt. 9 i 10 KUPUJĄCY zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, gdy KUPUJĄCY dokona jego zwrotnego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni zostanie ono anulowane. W momencie potwierdzenia przez KUPUJĄCEGO wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM.

10. Termin przyjęcia do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień:

 • płatnych przy odbiorze - po tym, jak do SKLEPU dotrze od KUPUJĄCEGO e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
 • płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym SKLEPU.
   
 • płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
   

11. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie SKLEPU w chwili składania zamówienia.

12. W przypadku braku na stanie części produktów objętych zamówieniem, SKLEP wysyła do KUPUJĄCEGO wiadomość na jego adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia, z informacją jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Informacja ta zawiera również prośbę o podjęcie przez KUPUJĄCEGO decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ III.

PŁATNOŚCI

1. KUPUJĄCY może wybrać jedną z dwóch dostępnych metod płatności za zamówione towary:

 • przelew tradycyjny: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy SKLEPU podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numeru zamówienia (dane te są niezbędne, a ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego nie zrealizowanie). Numer złożonego zamówienia otrzymają państwo w mailu potwierdzającym pomyśle dokonanie zakupu.

 

 • płatność online: za pośrednictwem systemu www.przelewy24.pl

 

Uwaga! Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona płatności w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. KUPUJĄCY za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od SKLEPU informację o rozwiązaniu umowy i zmianie statusu zamówienia na "zamknięte".

 

 

ROZDZIAŁ IV.

DOSTAWA

1. SKLEP realizuje dostawę towaru na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej zgodnie ze stawkami ustalonymi w koszyku dostawy. Koszt dostawy poza granice kraju, naliczany jest indywidualnie do każdego zlecenia tego typu.

2. Na czas realizacji zamówienia składa się łączny czas realizacji zamówienia przez SKLEP zgodnie z informacjami zawartymi w opisach oraz termin dostarczenia przesyłki w zależności od wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia paczki.

3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, zaś Poczty Polskiej od 3 do 7 dni.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w powyższych terminach z przyczyn niezależnych od SKLEPU, pracownik SKLEPU skontaktuje się z KUPUJĄCYM w celu ustalenia dalszego postępowania.

5. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18:00. 

6. Z racji tego, że oferowane w SKLEPIE www.magicznykuferek.pl przedmioty szyte są również na zamówienie SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie czas ich realizacji i wysyłki zamówień w ciągu 7-14 dni od złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

7. Na stronie internetowej SKLEPU podane są orientacyjne czasy realizacji zmówienia, w przypadku ich przekroczenia KUPUJĄCY jest o tym informowany i ma możliwość rezygnacji z zakupu.

 

ROZDZIAŁ V.

ZWROT TOWARU

1. KUPUJĄCY ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania towaru. W tym przypadku KUPUJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni na adres SKLEPU. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO. SKLEP nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.

2. Oświadczenie podpisane przez KUPUJĄCEGO o zwrocie towaru należy złożyć na piśmie i przesłać je na adres SKLEPU najpóźniej dziesiątego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@magicznykuferek.pl. W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

3. Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia, ani nie został uszkodzony.

4. Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu. Brak oryginalnego dowodu zakupu skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

5. Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

6. SKLEP dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez KUPUJĄCEGO od umowy. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

7. Zwrotowi NIE PODLEGAJĄ zamówienia indywidulane, tj. szyte na SPECJALNE zamówienie KUPUJĄCEGO, personalizowane, m.in. kocyki/poduszki z napisami będące poza bieżącą ofertą SKLEPU, a wykonane na potrzeby KUPUJĄCEGO, pościele szyte na miarę wg. wymiarów podanych przez KUPUJĄCEGO.

 

ROZDZIAŁ VI.

REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru od kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacje należy składać w formie elektronicznej zgodnie z formularzem na adres poczty elektronicznej SKLEPU.

4. Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: rachunek lub paragon oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie).

5. Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU:

MAGICZNY KUFEREK

Joanna Kołodziej

Szadurczyce 12

48-316 Łambinowice

6. O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki z reklamowanym towarem na adres SKLEPU.

7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary albo zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni.

8. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

 1. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za różnice między stanem faktycznym a wizualizacją produktu przedstawioną w Sklepie, wynikłe z indywidualnych ustawień komputera Kupującego i informuje, iż niezgodności te nie mogą stanowić roszczeń reklamacyjnych ani podstawy do zwrotu zakupionego towaru.

10. W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.

 

ROZDZIAŁ VII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez KUPUJĄCEGO są przetwarzane przez SKLEP wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. KUPUJĄCY ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

ROZDZIAŁ VIII.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie http://www.magicznykuferek.pl . KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.
Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.


3. Wiążąca dla SKLEPU i KUPUJĄCEGO jest treść regulaminu obowiązująca w trakcie zawarcia umowy.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM, lub w związku z nimi, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Gdyby w terminie 30 dni od wszczęcia negocjacji lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony negocjacje nie doprowadziły do rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

5. Treść strony internetowej SKLEPU podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronie można przechowywać na własnym komputerze tylko do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony SKLEPU, lub w przypadku gdy właścicielem praw autorskich jest inny podmiot (np. producent danego towaru) od tego podmiotu. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem a dotyczącym praw i obowiązków stron wynikającym z zawartej umowy mają zastosowanie właściwe przepisy określone w:

 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
   
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
   
 •  ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
   
 • ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).